<%=NSW.OConfig.GlobalConfig.SiteName %>
欢迎访问女足世界杯开户官网 ! 股票代码:837709

女足世界杯开户

女足世界杯开户中国生命科学领域优选服务商!

全国服务热线:400-021-8158

24小时短信服务: 13917439331

您是否在搜:岩藻糖 | 修饰性PEG | 维生素K2 | 玛卡提取物 | 食品安全 | 二噁英检测

当前位置:首页 » 资讯中心 » 产品推荐

合成聚合物 - 功能性聚乙二醇(PEG修饰剂,修饰性PEG)

来源:seebio.cn作者:女足世界杯开户人气:-发表时间:2012-09-05 15:01:00【
 
合成聚合物-功能性聚乙二醇(PEG修饰剂,修饰性PEG) (252)
 
聚乙二醇无毒、无刺激性,味微苦,具有良好的水溶性,并与许多有机物组份有良好的相溶性。具有优良的润滑性、保湿性、分散性、粘接剂、抗静电剂及柔软剂等,在化妆品、制药、化纤、橡胶、塑料、造纸、油漆、电镀、农药、金属加工及食品加工等行业中均有着极为广泛的应用。上海女足世界杯开户科技有限公司提供具有以下功能性聚乙二醇的定制修饰服务。
 
 
 
参数:
分子量范围:800-150,000Da
PDI ≤1.08
包装:1mg-60g
 
相关产品
 
1.1 单官能团聚乙二醇(23)
序号 
描述
结构
1
2
mPEG-COOH
3
mPEG-COOH
4
mPEG-COOH
5
mPEG-SC
6
mPEG-SCM
7
mPEG-SPA
8
mPEG-SS
9
mPEG-ALD
10
mPEG-ALD
如果您对上述产品感兴趣,请致电400-021-8158了解更多详细情况!
11
mPEG-ALD
12
mPEG-NH2
13
mPEG-NH2
14
mPEG-MAL
15
mPEG-MAL
16
mPEG-SH
17
mPEG-Propargyl
18
mPEG-Allyl
19
mPEG-Acryloyl
20
mPEG-Br
21
mPEG-TEMPO
22
mPEG-OTS
23
mPEG-N3
如果您对上述产品感兴趣,请致电400-021-8158了解更多详细情况!
 
1.2 同双官能团聚乙二醇 (23)
序号 
描述
结构
1
HO-PEG-OH
2
HOOC-PEG-COOH
3
HOOC-PEG-COOH
4
HOOC-PEG-COOH
5
SC-PEG-SC
6
SCM-PEG-SCM
7
SPA-PEG-SPA
8
SS-PEG-SS
9
ALD-PEG-ALD
10
ALD-PEG-ALD
如果您对上述产品感兴趣,请致电400-021-8158了解更多详细情况!
11
ALD-PEG-ALD
12
NH2-PEG-NH2
13
NH2-PEG-NH2
14
MAL-PEG-MAL
15
MAL-PEG-MAL
16
HS-PEG-SH
17
Propargyl-PEG-Propargyl
18
Allyl -PEG-Allyl
19
Acryloyl-PEG-Acryloyl
20
Br-PEG-Br
21
TEMPO-PEG-TEMPO
22
OTS-PEG-OTS
23
N3-PEG- N3
如果您对上述产品感兴趣,请致电400-021-8158了解更多详细情况!
 
1.3 异双官能团聚乙二醇(69)
序号 
描述
结构
1
HO-PEG-COOH
2
HO-PEG- COOH
3
HO-PEG- ALD
4
HO-PEG- ALD
5
HO-PEG- ALD
6
HO-PEG- NH2
7
HO-PEG- MAL
8
HO-PEG- SH
9
HO-PEG- Propargyl
10
HO-PEG- Allyl
如果您对上述产品感兴趣,请致电400-021-8158了解更多详细情况!
11
HO-PEG- TEMPO
12
ALD-PEG- COOH
13
ALD-PEG- COOH
14
ALD-PEG- SH
15
ALD-PEG- Propargyl
16
ALD-PEG- Allyl
17
ALD-PEG- TEMPO
18
ALD-PEG- COOH
19
ALD-PEG- COOH
20
ALD-PEG- SH
如果您对上述产品感兴趣,请致电400-021-8158了解更多详细情况!
21
ALD-PEG- Propargyl
22
ALD-PEG- Allyl
23
ALD-PEG- TEMPO
24
ALD-PEG- COOH
25
ALD-PEG- COOH
26
ALD-PEG-SH
27
ALD-PEG- Propargyl
28
ALD-PEG- Allyl
29
ALD-PEG-TEMPO
30
TEMPO-PEG-OH
如果您对上述产品感兴趣,请致电400-021-8158了解更多详细情况!
31
TEMPO-PEG-COOH
32
TEMPO-PEG-COOH
33
TEMPO-PEG-COOH
34
TEMPO-PEG-SC
35
TEMPO-PEG-SCM
36
TEMPO-PEG-SPA
37
TEMPO-PEG-SS
38
TEMPO-PEG-ALD
39
TEMPO-PEG-ALD
40
TEMPO-PEG-ALD
如果您对上述产品感兴趣,请致电400-021-8158了解更多详细情况!
41
TEMPO-PEG-SH
42
TEMPO-PEG-Propargyl
43
TEMPO-PEG-Allyl
44
TEMPO-PEG- Acryloyl
45
TEMPO-PEG- Br
46
TEMPO-PEG- OTs
47
TEMPO-PEG- N3
48
Allyl-PEG-COOH
49
Allyl-PEG-COOH
50
Allyl-PEG-COOH
如果您对上述产品感兴趣,请致电400-021-8158了解更多详细情况!
51
Allyl-PEG-SC
52
Allyl-PEG-SCM
53
Allyl-PEG-SPA
54
Allyl-PEG-SS
55
Allyl-PEG-ALD
56
Allyl-PEG-ALD
57
Allyl-PEG-ALD
58
Allyl-PEG- SH
59
Allyl-PEG-Propargyl
60
Allyl-PEG- Acryloyl
如果您对上述产品感兴趣,请致电400-021-8158了解更多详细情况!
61
Allyl-PEG-Br
62
Allyl-PEG-OTs
63
Allyl-PEG-N3
64
HOOC-PEG-OH
65
HOOC-PEG-OH
66
NH2-PEG-OH
67
NH2-PEG-COOH
68
NH2-PEG-OH
69
NH2-PEG-COOH
如果您对上述产品感兴趣,请致电400-021-8158了解更多详细情况!
 
1.4 2臂V型聚乙二醇 (45)
序号 
描述
结构
1
(HOOC-PEG)2-OH
2
(HOOC-PEG)2-OH
3
(ALD-PEG)2-OH
4
(ALD-PEG)2-OH
5
(ALD-PEG)2-OH
6
(Propargyl-PEG)2-OH
7
(Allyl-PEG)2-OH
8
(TEMPO-PEG)2-OH
9
(mPEG)2-OH
10
(mPEG)2-COOH
如果您对上述产品感兴趣,请致电400-021-8158了解更多详细情况!
11
(mPEG)2-COOH
12
(mPEG)2-COOH
13
(mPEG)2-SC
14
(mPEG)2-SCM
15
(mPEG)2-SPA
16
(mPEG)2-SS
17
(mPEG)2-ALD
18
(mPEG)2- ALD
19
(mPEG)2- ALD
20
(mPEG)2-NH2
如果您对上述产品感兴趣,请致电400-021-8158了解更多详细情况!
21
(mPEG)2- NH2
22
(mPEG)2-MAL
23
(mPEG) 2-MAL
24
(mPEG)2-SH
25
(mPEG)2-Propargyl
26
(mPEG)2-Allyl
27
(mPEG)2- Acryloyl
28
(mPEG)2-Br
29
(mPEG)2-TEMOPO
30
(mPEG)2-Ts
如果您对上述产品感兴趣,请致电400-021-8158了解更多详细情况!
31
(mPEG)2-N3
32
(HOOC-PEG)2-Allyl
33
(HOOC-PEG)2-Allyl
34
(Propargyl-PEG)2-Allyl
35
(HO-PEG)2-COOH
36
(HO-PEG)2-COOH
37
(HO-PEG)2-NH2
38
(HOOC-PEG)2- NH2
39
(HOOC-PEG)2- NH2
40
(HOOC-PEG)2-OH
如果您对上述产品感兴趣,请致电400-021-8158了解更多详细情况!
41
(HOOC-PEG)2-OH
42
(mPEG)2-COOH
43
(mPEG)2-COOH
44
(mPEG)2-NH2
45
(mPEG)2-OH
如果您对上述产品感兴趣,请致电400-021-8158了解更多详细情况!
 
1.5 3臂Y型聚乙二醇(15)
序号 
描述
结构
1
(mPEG)2-(PEO-OH)
2
(mPEG)2-(PEO-COOH)
3
(mPEG) 2-(PEO-SC)
4
(mPEG) 2-(PEO-SPA)
5
(mPEG) 2-(PEO-MAL)
6
(mPEG)2-(PEO-ALD)
7
(mPEG)2-(PEO-NH2)
8
(mPEG) 2-(PEO-SH)
9
(mPEG) 2-(PEO-Propargyl)
10
(mPEG)2-(PEO-Allyl)
11
(mPEG)2- (PEO-Acryloyl)
12
(mPEG) 2- (PEO-Br)
13
(mPEG)2- (PEO-TEMPO)
14
(mPEG)2- (PEO-Ts)
15
(mPEG) 2- (PEO-N3)
如果您对上述产品感兴趣,请致电400-021-8158了解更多详细情况!
 
1.6 3臂V型聚乙二醇 (15)
序号 
描述
结构
1
(mPEG)3-OH 3-(PEG-OH)
2
(mPEG)3-COOH 3-(PEG-COOH)
3
(mPEG)3-SC3-(PEG-SC)
4
(mPEG)3-SPA(mPEG)3-(PEG-SPA)
5
(mPEG)3-MAL3-(PEG-MAL)
6
(mPEG)3-ALD 3-(PEG-ALD)
7
(mPEG)3-NH23-(PEG-NH2)
8
(mPEG)3-SH3-(PEG-SH)
9
(mPEG)3-Propargyl3-(PEG-Propargyl)
10
(mPEG)3-Allyl3-(PEG-Allyl)
11
(mPEG)3-Acryloyl- (PEG-Acryloyl) 3
12
(mPEG)3-Br3- (PEG-Br)
13
(mPEG)3-TEMPO3- (PEG-TEMPO)
14
(mPEG)3-Ts 3- (PEG-Ts)(mPEG)3-N3
15
(mPEG)3- (PEG-N 3)
如果您对上述产品感兴趣,请致电400-021-8158了解更多详细情况!
 
1.7 4臂Y型聚乙二醇(15)
序号 
描述
结构
1
(mPEG)3-(PEG-OH)2-(PEG-OH)
2
(mPEG)3-(PEG-COOH)2-(PEG-COOH)
3
(mPEG)3-(PEG-SC) 2-(PEG-SC)
4
(mPEG)3-(PEG-SPA) 2-(PEG-SPA)
5
(mPEG)3-(PEG-MAL)(mPEG)2-(PEG-MAL)
6
(mPEG)3-(PEG-ALD)2-(PEG-ALD)
7
(mPEG)3-(PEG-NH2) 2-(PEG-NH2)
8
(mPEG)3-(PEG-SH)2-(PEG-SH)
9
(mPEG)3-(PEG-2-(PEG-Propargyl Propargyl))
10
(mPEG)3-(PEG-Allyl) 2-(PEG-Allyl)
11
(mPEG)3-(PEG-Acryloyl)2- (PEG-Acryloyl)
12
(mPEG)3-(PEG-Br) 2- (PEG-Br)
13
(mPEG)3-(PEG-TEMPO)2- (PEG-TEMPO)
14
(mPEG)3-(PEG-Ts)(mPEG) 2- (PEG-Ts)
15
(mPEG)3-(PEG-N3) 2- (PEG-N3)
如果您对上述产品感兴趣,请致电400-021-8158了解更多详细情况!
 
1.8 树形聚乙二醇(30)
序号 
描述
结构
1
(mPEG) 4-(PEG)2-OH
2
(mPEG) 4-(PEG)2-COOH
3
(mPEG) 4-(PEG)2-SC
4
(mPEG) 4-(PEG)2-SPA
5
(mPEG) 4-(PEG)2-MAL
6
(mPEG) 4-(PEG)2-ALD
7
(mPEG) 4-(PEG)2-NH2
8
(mPEG) 4-(PEG)2-SH
9
((mPEG) 4-(PEG)2-Propargyl
10
(mPEG) 4-(PEG)2-Allyl
如果您对上述产品感兴趣,请致电400-021-8158了解更多详细情况!
11
(mPEG) 4-(PEG)2-Acryloyl
12
(mPEG) 4-(PEG)2-Br
13
(mPEG) 4-(PEG)2-TEMPO
14
(mPEG) 4-(PEG)2-Ts
15
(mPEG) 4-(PEG)2-N3
16
(mPEG) 4-(PEG)2-PEO-OH
17
(mPEG) 4-(PEG)2-PEG-COOH
18
(mPEG) 4-(PEG)2- PEG-SC
19
(mPEG) 4-(PEG)2- PEG-SPA
20
(mPEG) 4-(PEG)2-PEO-MAL
如果您对上述产品感兴趣,请致电400-021-8158了解更多详细情况!
21
(mPEG) 4-(PEG)2-PEG-ALD
22
(mPEG) 4-(PEG)2- PEG-NH2
23
(mPEG) 4-(PEG)2- PEG-SH
24
((mPEG)4-(PEG)2-PEG-Propargyl
25
(mPEG) 4-(PEG)2-PEG-Allyl
26
(mPEG) 4-(PEG)2-PEG-Acryloyl
27
(mPEG) 4-(PEG)2- PEG-Br
28
(mPEG) 4-(PEG)2-PEG-TEMPO
29
(mPEG) 4-(PEG)2- PEG-Ts
30
(mPEG) 4-(PEG)2- PEG-N3
如果您对上述产品感兴趣,请致电400-021-8158了解更多详细情况!
 
1.9 3臂聚乙二醇 (9)
序号 
描述
结构
1
3Arm (PEG-OH) 3
2
3Arm (PEG-COOH)3
3
3Arm (PEG-SH)3
4
3Arm (PEG-NH2)3
5
3Arm (PEG-Propargyl) 3
6
3Arm (PEG- Allyl3
7
3Arm (PEG- Acryloyl )3
8
3Arm (PEG-Br )3
9
3Arm (PEG- N 3)3
如果您对上述产品感兴趣,请致电400-021-8158了解更多详细情况!
 
1.10 4臂聚乙二醇(9)
序号 
描述
结构
1
4Arm (PEG-OH)4
2
4Arm (PEG-COOH)4
3
4Arm (PEG-NH2)4
4
4Arm (PEG-SH)4
5
4Arm (PEG-Propargyl)4
6
4Arm (PEG- Allyl)4
7
4Arm (PEG- Acryloyl )4
8
4Arm (PEG-Br )4
9
4Arm (PEG- N3)4
如果您对上述产品感兴趣,请致电400-021-8158了解更多详细情况!
 
1.11 6臂聚乙二醇(9)
序号 
描述
结构
1
6Arm (PEG-OH) 6
2
6Arm (PEG-COOH) 6
3
6Arm (PEG-SH) 6
4
6Arm (PEG- NH 2)6
5
6Arm (PEG-Propargyl) 6
6
6Arm (PEG- Acryloyl )6
7
6Arm (PEG- Allyl ) 6
8
6Arm (PEG- Br)6
9
6Arm (PEG-N 3)6
如果您对上述产品感兴趣,请致电400-021-8158了解更多详细情况!
 
上海女足世界杯开户科技有限公司提供众多的功能性合成聚合物,如:功能性聚乙二醇(修饰性PEG),功能性聚苯乙烯,功能性聚异戊二烯,嵌段聚合物等。
 
 
产品特点及技术优势
1、提供多种官能团修饰,性能好,纯度高,产品分子量为500-80,000,产品聚合分散度(PDI)小于 1.05;
2、生产工艺简化,杂质低,品质稳定;
3、可提供400多种类型,近2000种规格产品;
4、其他特殊规格可提供定制开发。
 
 
更多天然和合成聚合物产品
 
 
如果您对上述产品感兴趣,请致电400-021-8158了解更多详细情况!
女足世界杯开户大楼
彩票手机投注平台(837709.OC),2003 年成立于张江高科技园区,现已成为生命科学领域集研发、生产、贸易、进出口、技术服务一体化的综合服务商。女足世界杯开户主营包括IVD原料,科研试剂,新材料和健康产品四大板块和服务。除自营Seebio和Canmedo(康美多)、泉养堂、五藏养生品牌外,女足世界杯开户代理了Wako、APSC、Jackson、Ludger、Bioporto、Lumiprobe、Aalto等知名品牌。女足世界杯开户正致力于分子诊断、转化医学、干细胞、抗衰老等研发领域,依托产学研创新平台,打造大健康产业链,以持续不竭的技术创新、稳定可靠的优质产品和专业便捷的技术服务,提供更具价值、创新性和定制化的综合解决方案,与您携手共创美好的明天。
女足世界杯开户官网二维码 女足世界杯开户微信服务号:iseebio 女足世界杯开户微博:seebiobiotech
官网:www.xastjc.com 微信服务号:iseebio 微博:seebiobiotech
西宝商城二维码 mall.seebio.cn 微信订阅号:seebiotech 泉养堂官网:www.canmedo.com
商城:mall.seebio.cn 微信订阅号:seebiotech 泉养堂:www.canmedo.com