<%=NSW.OConfig.GlobalConfig.SiteName %>
  欢迎访问女足世界杯开户官网 ! 股票代码: 837709

  女足世界杯开户

  女足世界杯开户 中国生命科学领域优选的综合服务商

  全国服务热线:400-021-8158

  24小时短信服务:13917439331

  您是否在搜:岩藻糖|修饰性PEG|维生素K2|玛卡提取物|食品安全|二噁英检测

  当前位置: 首页» 资讯中心» 产品推荐

  合成聚合物 - 功能性聚乙二醇(PEG修饰剂,修饰性PEG)

  来源:cxbio.com 作者:女足世界杯开户 人气:- 发表时间:2012-09-05 15:01:00【
  合成聚合物-功能性聚乙二醇(PEG修饰剂,修饰性PEG)(252)
  聚乙二醇无毒、无刺激性,味微苦,具有良好的水溶性,并与许多有机物组份有良好的相溶性。具有优良的润滑性、保湿性、分散性、粘接剂、抗静电剂及柔软剂等,在化妆品、制药、化纤、橡胶、塑料、造纸、油漆、电镀、农药、金属加工及食品加工等行业中均有着极为广泛的应用。上海女足世界杯开户科技有限公司提供具有以下功能性聚乙二醇的定制修饰服务。
  参数:
  分子量范围:800-150,000Da
  PDI ≤1.08
  包装:1mg-60g
  相关产品
  1.1 单官能团聚乙二醇(23)
  序号
  描述
  结构
  1
  2
  mPEG-COOH
  3
  mPEG-COOH
  4
  mPEG-COOH
  5
  mPEG-SC
  6
  mPEG-SCM
  7
  mPEG-SPA
  8
  mPEG-SS
  9
  mPEG-ALD
  10
  mPEG-ALD
  如果您对上述产品感兴趣,请致电 400-021-8158了解更多详细情况!
  11
  mPEG-ALD
  12
  mPEG-NH2
  13
  mPEG-NH2
  14
  mPEG-MAL
  15
  mPEG-MAL
  16
  mPEG-SH
  17
  mPEG-Propargyl
  18
  mPEG-Allyl
  19
  mPEG-Acryloyl
  20
  mPEG-Br
  21
  mPEG-TEMPO
  22
  mPEG-OTS
  23
  mPEG-N3
  如果您对上述产品感兴趣,请致电 400-021-8158了解更多详细情况!
  1.2 同双官能团聚乙二醇(23)
  序号
  描述
  结构
  1
  HO-PEG-OH
  2
  HOOC-PEG-COOH
  3
  HOOC-PEG-COOH
  4
  HOOC-PEG-COOH
  5
  SC-PEG-SC
  6
  SCM-PEG-SCM
  7
  SPA-PEG-SPA
  8
  SS-PEG-SS
  9
  ALD-PEG-ALD
  10
  ALD-PEG-ALD
  如果您对上述产品感兴趣,请致电 400-021-8158了解更多详细情况!
  11
  ALD-PEG-ALD
  12
  NH2-PEG-NH2
  13
  NH2-PEG-NH2
  14
  MAL-PEG-MAL
  15
  MAL-PEG-MAL
  16
  HS-PEG-SH
  17
  Propargyl-PEG-Propargyl
  18
  Allyl -PEG-Allyl
  19
  Acryloyl-PEG-Acryloyl
  20
  Br-PEG-Br
  21
  TEMPO-PEG-TEMPO
  22
  OTS-PEG-OTS
  23
  N3-PEG- N3
  如果您对上述产品感兴趣,请致电 400-021-8158了解更多详细情况!
  1.3 异双官能团聚乙二醇(69)
  序号
  描述
  结构
  1
  HO-PEG-COOH
  2
  HO-PEG- COOH
  3
  HO-PEG- ALD
  4
  HO-PEG- ALD
  5
  HO-PEG- ALD
  6
  HO-PEG- NH2
  7
  HO-PEG- MAL
  8
  HO-PEG- SH
  9
  HO-PEG- Propargyl
  10
  HO-PEG- Allyl
  如果您对上述产品感兴趣,请致电 400-021-8158了解更多详细情况!
  11
  HO-PEG- TEMPO
  12
  ALD-PEG- COOH
  13
  ALD-PEG- COOH
  14
  ALD-PEG- SH
  15
  ALD-PEG- Propargyl
  16
  ALD-PEG- Allyl
  17
  ALD-PEG- TEMPO
  18
  ALD-PEG- COOH
  19
  ALD-PEG- COOH
  20
  ALD-PEG- SH
  如果您对上述产品感兴趣,请致电 400-021-8158了解更多详细情况!
  21
  ALD-PEG- Propargyl
  22
  ALD-PEG- Allyl
  23
  ALD-PEG- TEMPO
  24
  ALD-PEG- COOH
  25
  ALD-PEG- COOH
  26
  ALD-PEG-SH
  27
  ALD-PEG- Propargyl
  28
  ALD-PEG- Allyl
  29
  ALD-PEG-TEMPO
  30
  TEMPO-PEG-OH
  如果您对上述产品感兴趣,请致电 400-021-8158了解更多详细情况!
  31
  TEMPO-PEG-COOH
  32
  TEMPO-PEG-COOH
  33
  TEMPO-PEG-COOH
  34
  TEMPO-PEG-SC
  35
  TEMPO-PEG-SCM
  36
  TEMPO-PEG-SPA
  37
  TEMPO-PEG-SS
  38
  TEMPO-PEG-ALD
  39
  TEMPO-PEG-ALD
  40
  TEMPO-PEG-ALD
  如果您对上述产品感兴趣,请致电 400-021-8158了解更多详细情况!
  41
  TEMPO-PEG-SH
  42
  TEMPO-PEG-Propargyl
  43
  TEMPO-PEG-Allyl
  44
  TEMPO-PEG- Acryloyl
  45
  TEMPO-PEG- Br
  46
  TEMPO-PEG- OTs
  47
  TEMPO-PEG- N3
  48
  Allyl-PEG-COOH
  49
  Allyl-PEG-COOH
  50
  Allyl-PEG-COOH
  如果您对上述产品感兴趣,请致电 400-021-8158了解更多详细情况!
  51
  Allyl-PEG-SC
  52
  Allyl-PEG-SCM
  53
  Allyl-PEG-SPA
  54
  Allyl-PEG-SS
  55
  Allyl-PEG-ALD
  56
  Allyl-PEG-ALD
  57
  Allyl-PEG-ALD
  58
  Allyl-PEG- SH
  59
  Allyl-PEG-Propargyl
  60
  Allyl-PEG- Acryloyl
  如果您对上述产品感兴趣,请致电 400-021-8158了解更多详细情况!
  61
  Allyl-PEG-Br
  62
  Allyl-PEG-OTs
  63
  Allyl-PEG-N3
  64
  HOOC-PEG-OH
  65
  HOOC-PEG-OH
  66
  NH2-PEG-OH
  67
  NH2-PEG-COOH
  68
  NH2-PEG-OH
  69
  NH2-PEG-COOH
  如果您对上述产品感兴趣,请致电 400-021-8158了解更多详细情况!
  1.4 2臂V型聚乙二醇(45)
  序号
  描述
  结构
  1
  (HOOC-PEG)2-OH
  2
  (HOOC-PEG)2-OH
  3
  (ALD-PEG)2-OH
  4
  (ALD-PEG)2-OH
  5
  (ALD-PEG)2-OH
  6
  (Propargyl-PEG)2-OH
  7
  (Allyl-PEG)2-OH
  8
  (TEMPO-PEG)2-OH
  9
  (mPEG)2-OH
  10
  (mPEG)2-COOH
  如果您对上述产品感兴趣,请致电 400-021-8158了解更多详细情况!
  11
  (mPEG)2-COOH
  12
  (mPEG)2-COOH
  13
  (mPEG)2-SC
  14
  (mPEG)2-SCM
  15
  (mPEG)2-SPA
  16
  (mPEG)2-SS
  17
  (mPEG)2-ALD
  18
  (mPEG)2- ALD
  19
  (mPEG)2- ALD
  20
  (mPEG)2-NH2
  如果您对上述产品感兴趣,请致电 400-021-8158了解更多详细情况!
  21
  (mPEG)2- NH2
  22
  (mPEG)2-MAL
  23
  (mPEG) 2-MAL
  24
  (mPEG)2-SH
  25
  (mPEG)2-Propargyl
  26
  (mPEG)2-Allyl
  27
  (mPEG)2- Acryloyl
  28
  (mPEG)2-Br
  29
  (mPEG)2-TEMOPO
  30
  (mPEG)2-Ts
  如果您对上述产品感兴趣,请致电 400-021-8158了解更多详细情况!
  31
  (mPEG)2-N3
  32
  (HOOC-PEG)2-Allyl
  33
  (HOOC-PEG)2-Allyl
  34
  (Propargyl-PEG)2-Allyl
  35
  (HO-PEG)2-COOH
  36
  (HO-PEG)2-COOH
  37
  (HO-PEG)2-NH2
  38
  (HOOC-PEG)2- NH2
  39
  (HOOC-PEG)2- NH2
  40
  (HOOC-PEG)2-OH
  如果您对上述产品感兴趣,请致电 400-021-8158了解更多详细情况!
  41
  (HOOC-PEG)2-OH
  42
  (mPEG)2-COOH
  43
  (mPEG)2-COOH
  44
  (mPEG)2-NH2
  45
  (mPEG)2-OH
  如果您对上述产品感兴趣,请致电 400-021-8158了解更多详细情况!
  1.5 3臂Y型聚乙二醇(15)
  序号
  描述
  结构
  1
  (mPEG)2-(PEO-OH)
  2
  (mPEG)2-(PEO-COOH)
  3
  (mPEG) 2-(PEO-SC)
  4
  (mPEG) 2-(PEO-SPA)
  5
  (mPEG) 2-(PEO-MAL)
  6
  (mPEG)2-(PEO-ALD)
  7
  (mPEG)2-(PEO-NH2)
  8
  (mPEG) 2-(PEO-SH)
  9
  (mPEG) 2-(PEO-Propargyl)
  10
  (mPEG)2-(PEO-Allyl)
  11
  (mPEG)2- (PEO-Acryloyl)
  12
  (mPEG) 2- (PEO-Br)
  13
  (mPEG)2- (PEO-TEMPO)
  14
  (mPEG)2- (PEO-Ts)
  15
  (mPEG) 2- (PEO-N3)
  如果您对上述产品感兴趣,请致电 400-021-8158了解更多详细情况!
  1.6 3臂V型聚乙二醇(15)
  序号
  描述
  结构
  1
  (mPEG)3-OH 3-(PEG-OH)
  2
  (mPEG)3-COOH 3-(PEG-COOH)
  3
  (mPEG)3-SC3-(PEG-SC)
  4
  (mPEG)3-SPA(mPEG)3-(PEG-SPA)
  5
  (mPEG)3-MAL3-(PEG-MAL)
  6
  (mPEG)3-ALD 3-(PEG-ALD)
  7
  (mPEG)3-NH23-(PEG-NH2)
  8
  (mPEG)3-SH3-(PEG-SH)
  9
  (mPEG)3-Propargyl3-(PEG-Propargyl)
  10
  (mPEG)3-Allyl3-(PEG-Allyl)
  11
  (mPEG)3-Acryloyl- (PEG-Acryloyl) 3
  12
  (mPEG)3-Br3- (PEG-Br)
  13
  (mPEG)3-TEMPO3- (PEG-TEMPO)
  14
  (mPEG)3-Ts 3- (PEG-Ts)(mPEG)3-N3
  15
  (mPEG)3- (PEG-N 3)
  如果您对上述产品感兴趣,请致电 400-021-8158了解更多详细情况!
  1.7 4臂Y型聚乙二醇(15)
  序号
  描述
  结构
  1
  (mPEG)3-(PEG-OH)2-(PEG-OH)
  2
  (mPEG)3-(PEG-COOH)2-(PEG-COOH)
  3
  (mPEG)3-(PEG-SC) 2-(PEG-SC)
  4
  (mPEG)3-(PEG-SPA) 2-(PEG-SPA)
  5
  (mPEG)3-(PEG-MAL)(mPEG)2-(PEG-MAL)
  6
  (mPEG)3-(PEG-ALD)2-(PEG-ALD)
  7
  (mPEG)3-(PEG-NH2) 2-(PEG-NH2)
  8
  (mPEG)3-(PEG-SH)2-(PEG-SH)
  9
  (mPEG)3-(PEG-2-(PEG-Propargyl Propargyl))
  10
  (mPEG)3-(PEG-Allyl) 2-(PEG-Allyl)
  11
  (mPEG)3-(PEG-Acryloyl)2- (PEG-Acryloyl)
  12
  (mPEG)3-(PEG-Br) 2- (PEG-Br)
  13
  (mPEG)3-(PEG-TEMPO)2- (PEG-TEMPO)
  14
  (mPEG)3-(PEG-Ts)(mPEG) 2- (PEG-Ts)
  15
  (mPEG)3-(PEG-N3) 2- (PEG-N3)
  如果您对上述产品感兴趣,请致电 400-021-8158了解更多详细情况!
  1.8 树形聚乙二醇(30)
  序号
  描述
  结构
  1
  (mPEG) 4-(PEG)2-OH
  2
  (mPEG) 4-(PEG)2-COOH
  3
  (mPEG) 4-(PEG)2-SC
  4
  (mPEG) 4-(PEG)2-SPA
  5
  (mPEG) 4-(PEG)2-MAL
  6
  (mPEG) 4-(PEG)2-ALD
  7
  (mPEG) 4-(PEG)2-NH2
  8
  (mPEG) 4-(PEG)2-SH
  9
  ((mPEG) 4-(PEG)2-Propargyl
  10
  (mPEG) 4-(PEG)2-Allyl
  如果您对上述产品感兴趣,请致电 400-021-8158了解更多详细情况!
  11
  (mPEG) 4-(PEG)2-Acryloyl
  12
  (mPEG) 4-(PEG)2-Br
  13
  (mPEG) 4-(PEG)2-TEMPO
  14
  (mPEG) 4-(PEG)2-Ts
  15
  (mPEG) 4-(PEG)2-N3
  16
  (mPEG) 4-(PEG)2-PEO-OH
  17
  (mPEG) 4-(PEG)2-PEG-COOH
  18
  (mPEG) 4-(PEG)2- PEG-SC
  19
  (mPEG) 4-(PEG)2- PEG-SPA
  20
  (mPEG) 4-(PEG)2-PEO-MAL
  如果您对上述产品感兴趣,请致电 400-021-8158了解更多详细情况!
  21
  (mPEG) 4-(PEG)2-PEG-ALD
  22
  (mPEG) 4-(PEG)2- PEG-NH2
  23
  (mPEG) 4-(PEG)2- PEG-SH
  24
  ((mPEG)4-(PEG)2-PEG-Propargyl
  25
  (mPEG) 4-(PEG)2-PEG-Allyl
  26
  (mPEG) 4-(PEG)2-PEG-Acryloyl
  27
  (mPEG) 4-(PEG)2- PEG-Br
  28
  (mPEG) 4-(PEG)2-PEG-TEMPO
  29
  (mPEG) 4-(PEG)2- PEG-Ts
  30
  (mPEG) 4-(PEG)2- PEG-N3
  如果您对上述产品感兴趣,请致电 400-021-8158了解更多详细情况!
  1.9 3臂聚乙二醇(9)
  序号
  描述
  结构
  1
  3Arm (PEG-OH) 3
  2
  3Arm (PEG-COOH)3
  3
  3Arm (PEG-SH)3
  4
  3Arm (PEG-NH2)3
  5
  3Arm (PEG-Propargyl) 3
  6
  3Arm (PEG- Allyl3
  7
  3Arm (PEG- Acryloyl )3
  8
  3Arm (PEG-Br )3
  9
  3Arm (PEG- N 3)3
  如果您对上述产品感兴趣,请致电 400-021-8158了解更多详细情况!
  1.10 4臂聚乙二醇(9)
  序号
  描述
  结构
  1
  4Arm (PEG-OH)4
  2
  4Arm (PEG-COOH)4
  3
  4Arm (PEG-NH2)4
  4
  4Arm (PEG-SH)4
  5
  4Arm (PEG-Propargyl)4
  6
  4Arm (PEG- Allyl)4
  7
  4Arm (PEG- Acryloyl )4
  8
  4Arm (PEG-Br )4
  9
  4Arm (PEG- N3)4
  如果您对上述产品感兴趣,请致电 400-021-8158了解更多详细情况!
  1.11 6臂聚乙二醇(9)
  序号
  描述
  结构
  1
  6Arm (PEG-OH) 6
  2
  6Arm (PEG-COOH) 6
  3
  6Arm (PEG-SH) 6
  4
  6Arm (PEG- NH 2)6
  5
  6Arm (PEG-Propargyl) 6
  6
  6Arm (PEG- Acryloyl )6
  7
  6Arm (PEG- Allyl ) 6
  8
  6Arm (PEG- Br)6
  9
  6Arm (PEG-N 3)6
  如果您对上述产品感兴趣,请致电 400-021-8158了解更多详细情况!
  上海女足世界杯开户科技有限公司提供众多的功能性合成聚合物,如:功能性聚乙二醇(修饰性PEG),功能性聚苯乙烯,功能性聚异戊二烯,嵌段聚合物等。
  产品特点及技术优势
  1、提供多种官能团修饰,性能好,纯度高,产品分子量为500-80,000,产品聚合分散度(PDI)小于 1.05;
  2、生产工艺简化,杂质低,品质稳定;
  3、可提供400多种类型,近2000种规格产品;
  4、其他特殊规格可提供定制开发。
  更多天然和合成聚合物产品
  如果您对上述产品感兴趣,请致电 400-021-8158了解更多详细情况!
  女足世界杯开户大楼
  彩票手机投注平台(837709.OC),2003 年成立于张江高科技园区,现已成为生命科学领域集研发、生产、贸易、进出口、技术服务一体化的综合服务商。女足世界杯开户主营包括IVD原料,科研试剂,新材料和健康产品四大板块和服务。除自营Seebio和Canmedo(康美多)、泉养堂、五藏养生品牌外,女足世界杯开户代理了Wako、APSC、Jackson、Ludger、Bioporto、Lumiprobe、Aalto等知名品牌。女足世界杯开户正致力于分子诊断、转化医学、干细胞、抗衰老等研发领域,依托产学研创新平台,打造大健康产业链,以持续不竭的技术创新、稳定可靠的优质产品和专业便捷的技术服务,提供更具价值、创新性和定制化的综合解决方案,与您携手共创美好的明天。
  女足世界杯开户官网二维码 女足世界杯开户微信服务号:iseebio 女足世界杯开户微博:seebiobiotech
  官网:www.cxbio.com 微信服务号:iseebio 微博:seebiobiotech
  西宝商城二维码 mall.cxbio.com 微信订阅号:seebiotech 泉养堂官网:www.canmedo.com
  商城:mall.cxbio.com 微信订阅号:seebiotech 泉养堂:www.canmedo.com